podręczniki do geografii

Pierwszy rok w szkole średniej – na czym się skupić?

Nie odpuszczaj nauki przedmiotów, których nie realizujesz na poziomie rozszerzonym

Pierwszy rok szkoły średniej dla wszystkich uczniów wygląda podobnie, ponieważ obejmuje realizowanie wszystkich przedmiotów na poziomie podstawowym (w niektórych szkołach już na pierwszym roku wprowadza się zagadnienia z rozszerzenia). Dlatego np. większość uczniów w pierwszej klasie realizuje podręcznik Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe, nawet, jeśli zgodnie z profilem klasy będą później rozszerzać geografię. Na stronach księgarni sprzedających ten podręcznik można znaleźć informację, że książka zawierająca zagadnienia z zakresu podstawowego powstała z myślą o uczniach, którzy nie zamierzają przystępować do matury z geografii. Podręcznik na poziomie podstawowym zawiera zagadnienia dotyczące geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej Polski. Sama książka została opracowana w taki sposób, żeby maksymalnie ułatwić uczniom przyswajanie nowych informacji. Materiał kartograficzny kształtuje umiejętność pracy z mapą, element “Sprawdź, czy potrafisz!” ułatwia przygotowywanie się do sprawdzianów, a różnorodne tabele i wykresy pomagają w nauce interpretacji danych statystycznych. Co nie mniej istotne – materiał zawarty w podręczniku został podzielony w taki sposób, by każdy temat zajmował jedną jednostkę lekcyjną, dzięki czemu przerabianie książki idzie szybko i sprawnie.

Czy warto poświęcać czas na przedmioty, których rozszerzamy i nie planujemy zdawać na maturze? Okazuje się, że jak najbardziej! Głównie dlatego, że oceny z pierwszej klasy będą później widniały na naszym świadectwie ukończenia szkoły. Dodatkowo, dobre oceny mogą się przydać do stypendium. Jeśli jednak stajesz przed wyborem, czy poświęcać czas na naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym, czy tych na poziomie podstawowym, to wybierz te pierwsze. Od nich bowiem będą zależeć twoje wyniki z egzaminów maturalnych.

Określ priorytety i nie marnuj czasu

Nawet, jeśli jeszcze nie jesteś pewny, jakie przedmioty chcesz zdawać na maturze, to prawdopodobnie mniej więcej wiesz, jakie kierunki studiów cię interesują. Sprawdź, jakie przedmioty będą ci potrzebne podczas rekrutacji i to na tych przedmiotach postaraj się skupić. Dzięki temu, kiedy będziesz musiał podjąć ostateczną decyzję, na pewno nie będziesz zaczynać nauki od zera. Zastanów się, które przedmioty są dla ciebie ważne, a następnie zacznij poświęcać im czas. Regularnie, powoli przerabiając materiał i utrwalając zdobyte już wiadomości. Wbrew pozorom, materiału, który trzeba opanować jest całkiem sporo. I kiedy zaczną się maturalne powtórki ze wszystkich przedmiotów, możesz już nie mieć czasu na indywidualną naukę. Dlatego, nie marnuj czasu i już w pierwszej klasie postaraj się wyrobić sobie nawyk regularnego uczenia się, polegającego na przerabianiu teorii i rozwiązywaniu zadań.